AYDIN - HALK KOPUKLUĞU

Cehalet ve kültürün


zirvelere vurduğu


insanlar arasında


aydın - halk kopukluğu başlar


Halk adı üstünde,


her zaman çoğunluktur.


Aydın ise azdır.


Normalde, aydın yön belirler.


Bu yön; devlet düzeni, ülke güvenliği,


çağdaş yaşam, yasalar ve


geleceği güvence altına alacak


önlemlerle birlikte;


eğitim ve kültürün korunması ve


yaygınlaştırması olarak özetlenebilir.Halkın ihtiyaçları basittir.


Vizyonu dardır.


Yeme, içme, barınma gibi kavramlar


onun için yeterlidir.


Kendisine yapılan devlet desteğini,


bir cemaat hiyerarşisi içinde aldığından,


adeta devleti kendisine düşman,


cemaatleri dost olarak algılar.


Bu, yavaş yavaş halkın devlet


düzeninden uzaklaşmasını sağlarken,


kendi kanunlarını yapmasına yol açacaktır.


Halkın kanunları ise,


kendisine engel teşkil ettiğini düşündüğü


aydınların sindirilmesi,


  görevden uzaklaştırılması,


yandaşiarın iş başına getirilmesi gibi,


devlet düzenini değiştirecek mahiyette


olacaktır.Halkı din kisvesi altında,


cemaatlere peşkeş çekmek ise;


bölünmeyi hızlandıracaktır.


Bu da Türkiye'yi engel olarak gören,


batılı ülkelerin yazıp,


senaryolaştırdığı desiselerden


başka bir şey değildir.Halk idaresi


anlamına gelen demokrasi,


hiç bir zaman için;


devletin devamlılığının üstüne geçemez.


Geçmemelidir de.


Çünkü devletin olmadığı yerde,


hiç bir değerden söz edilemez.Devletin yetkili birimleri,


çok uyanık olmalı,


böyle bir gelişime asla müsade


etmemelidir.

Ahmet ABASIKELEŞ

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !